Coetsio a Mentora Swyddogion Gweithredol

Beth yw Coetsio Swyddogion Gweithredol?

Mae coetsio swyddogion gweithredol yn helpu i drawsnewid unigolion effeithlon yn unigolion rhagorol.
Mae'n wasanaeth sy'n canolbwyntio ar ddatgloi potensial. Bydd coetsio swyddogion gweithredol yn cynnwys sgyrsiau sy'n eich herio a'ch cefnogi i ragori yn eich gyrfa.
Yn union fel personoliaethau chwaraeon proffesiynol, mae gan bob un ohonynt hyfforddwyr eithriadol ar y cae ac oddi arno. Mae hefyd angen yr un gefnogaeth ar arweinwyr busnes neu ddarpar swyddogion gweithredol er mwyn datblygu a gwella eu perfformiad. Yn y byd busnes, yn aml nid yw coetsio’n cael ei drafod mewn modd agored.
Gall coetsio swyddogion gweithredol gyda choetsiwr cymwysedig a phrofiadol eich helpu i ffocysu. Er enghraifft, gallwn nodi meysydd i'w gwella, canolbwyntio ar eich lles meddyliol a'ch tywys i goetsio, datblygu a chyfarwyddo eich tîm neu fwrdd cyfarwyddwyr.
Os ydych yn ymgeisio am swydd ar fwrdd neu rôl arwain mewn sefydliad, mae'n debygol y byddwch yn cystadlu yn erbyn rhywun sydd wedi paratoi â chymorth coetsiwr gweithredol.
Rhowch y cyfle gorau i chi'ch hun yn y byd busnes drwy fuddsoddi ynoch chi ac mewn Coetsiwr Gweithredol.
Rydym yn cynnig Coetsio Gweithredol Rhithwir a Choetsio Gweithredol Unigryw yng Nghastell Llansteffan drwy Elevate BC.

Dysgwch fwy heddiw am sut y gallwn eich helpu

Mae Elevate BC yn cynnig rhaglenni coetsio a mentora unigol yn ddibynnol ar eich anghenion personol. Mae sesiwn yn para 1.5awr.
Dyma'r math o wasanaethau coetsio a mentora swyddogion gweithredol sy’n cael eu cynnig gennym.
I archebu sesiwn neu i gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected]
Am ragor o wybodaeth am wasanaethau Elevate BC ewch i’n gwefan: www.elevatebc.co.uk

Wyneb yn wyneb

Coetsio ar droed: yn ein Fferm 100 acer sy’n swatio ar arfordir ysblennydd De-orllewin Cymru. Cynhelir sesiwn goetsio ar droed yn gyfrinachol ar ein tir ac yn ein castell preifat.
Ymweld â chi: Os yw’n well gennych, gallwn ymweld â chi yn eich lleoliad ar adeg sy’n gyfleus i gyd-fynd â’ch amserlen brysur.
Lleoliad arall: Yn ddiweddar rydym wedi trawsnewid ein swyddfa ar ein fferm yng Ngorllewin Cymru, sy’n cynnig amgylchedd gwahanol. Mae hefyd gennym swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Abertawe, Caerdydd a Llundain.
Read More

Coetsio Rhithwir

I swyddogion gweithredol sy’n teithio’n rheolaidd, mae’n well ganddynt gael sesiynau coetsio ar-lein. Gallwch ddewis sesiwn o bell/rhithwir, sy’n cael gwared ar ffiniau daearyddol.
Read More

How can Elevate BC coaching help you?

Walking Executive Coaching
Location makes a difference. Imagine your first executive coaching at Llansteffan Castle.
Marian Evans, who co-owns Llansteffan Castle with her husband Rob, founded Elevate BC. We are a multi-award winning consultancy working with senior leaders and executives across Wales and the UK. Outdoor coaching at a tranquil location, whether it be a walk around our castle or on Llansteffan beach has become hugely popular.
Marian and her associates are business leaders who are qualified executive coaches. The team is experienced, with the ability to empathise, challenge and support senior leaders to better performance.
Elevate BC’s coaching and mentoring service were born out of an unprecedented demand for clients seeking one to one support from our founder, Marian.
Marian recently won Inspirational Woman of the Decade award at Women in Business 2019 and was named UK Mentor of the Year at WIFFA awards London in 2018. Marian is also one of only 5 individuals in Wales to be awarded the Fellowship of the Institute of Leadership and Management.
With a market leading reputation and track record for exception results and service, Elevate BC help executives to transform from good to exceptional leaders.
Visit our ‘What people say’ section of our Elevate BC website to find out what its like to work with us.
envelopeuserchevron-downarrow-down