Rheolau’r Castell a Gwybodaeth

TÂL MYNEDIAD

Ar hyn o bryd, mae’r mynediad i’r castell am ddim (oni bai fod digwyddiad arbennig yno)
OEDOLYN
Am ddim
TEULU
Am ddim
PENSIYNWYR
Am ddim
ANABL A CHYDYMAITH
Am ddim

AMSERAU AGOR

Dyddiadau/Amserau
1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019
Dyddiol 10.00yb - 4.00yp
Mynediad olaf 30 munud cyn amser cau
Ar Gau
24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

HYGYRCHEDD

Mae mynediad am ddim i ymwelwyr anabl a chydymaith.
Mae maes parcio cyhoeddus o fewn 800 medr i’r castell (tua 75 lle)
Ni chaniateir parcio ger y castell.
Llwybr cyhoeddus, ffordd breifat a lôn sy’n arwain at y castell. Mae’r rhain yn serth ac anwastad mewn mannau. Mynediad i gerddwyr yn unig.
Ni chaniateir cerbydau.
Mae lawnt y tu mewn i’r castell, ond mae’n serth mewn nifer o lefydd. Rhaid cymryd gofal wrth fynd i lefelau uchaf y prif borth.
Nid oes mynediad i’r cyhoedd o waith tir Oes yr Haearn neu’r goedwig wrth fôn y castell.

RHEOLAU’R CASTELL

Mae’r castell a’r tir o amgylch mewn perchnogaeth breifat. Gofynnwn yn garedig i chi fod o gymorth i ddiogelu’r prydferthwch a chadw at y canlynol wrth ymweld:
Peidiwch â gadael sbwriel yn y castell.
Rhaid i blant o dan 16 fod yng nghwmni oedolyn.
Rhaid i gŵn fod ar dennyn a rhaid clirio eu baw o’r safle.
Ni chaniateir hedfan drôn yng Nghastell Llansteffan neu unrhyw un o safleoedd Cadw, ar wahân i gontractwyr wedi’u comisiynu i bwrpas arbennig. Mae’n rhaid cael caniatad a dilyn rheolau llym CAA gan gynnwys yr yswiriant priodol.
Rhaid cael caniatad blaenorol i dynnu lluniau proffesiynol e.e. priodas
Am wybodaeth bellach cysyltwch â enquiries@llansteffancastle.com
  • English
angle-double-upshopping-bagenvelopeuserchevron-downarrow-down